PLAÇA SANT JUST colla del dimecres


NORD-EST DE LA PLAÇA DE SANT JUST

SUD-OEST DE  LA PLAÇA DE SANT JUST