CARRER DE LES DAMES, AL BORN. colla del dimecres

El mateix carrer, 
mirant al nord em va sortit amb colors freds
mirant al sud, em va sortir càlid



EL CAMPANAR REUSENC


IL·LUSTRACIONS DOMINICAL DE EL PERIODICO

schets amb aquarel·les










ASAMBLEES A LA REDACCIÓ

Pintar ens situacions ‘calentes’, relaxa. Comprobat