CARRER DE LES DAMES, AL BORN. colla del dimecres

El mateix carrer, 
mirant al nord em va sortit amb colors freds
mirant al sud, em va sortir càlidEL CAMPANAR REUSENC


IL·LUSTRACIONS DOMINICAL DE EL PERIODICO

schets amb aquarel·les


ASAMBLEES A LA REDACCIÓ

Pintar ens situacions ‘calentes’, relaxa. Comprobat