MARTÍ CODOLAR colla dimecres

seguint investigantgrans crítiques fent la cervessa
sempre diagonals
taca blanca ha de ser cont.inua
si ho fas en una taca, millor que tres
no repasar
has de saber que portes al pincell abans de tacar
4x3=12. seria perfecte una pintura de 12 taques