CARRER VIDRIERIA colla del dimecres


gran dimecres

després de la xarla de les 13.00,
vermut i dinar amb Carles i Quim


prescindibles les ratlles
dibuixar cubs 2-1-3-4
l'història de l'asse, el vell i el nen
blancs més reduits als caps
pintura acabada, ja no importa
es pintar amb taques
no repassar algo fet
dibuixar bé les siluetes
dibuixar bé les proporcions (cap, hombros, cintura)
colors amb versions calentes i fredes
un verd, amb siena tostada, és un verd de la natura
la composició és importantíssima
controlar les intensitats (passar el dibuix  a BN)