PRODUCTES PER A RÚSIA

Il·lustracions per un reportatge sobre els productes que s'exporten a Rúsia