EL MANEL, amic del Colon

Il·lustració amb la tablet del SuperManel, que ho puja tot, fins i tot l'estàtua de Colon