APUNTES DEL VERANO


COHET DEL PORT AVENTURA DE LLANÇÀ
per aqui han passat la Martina, El Joan i el Màrius

PLATJA LLANÇA

CARRER MESTRAL

CARRER DEL PÒSIT

PLAÇA DE LA PETANCA