PLAÇA VIRREINA colla del dimecres

Una plaça de Gràcia 
Estrenant el pinzell paletina d'aigua i el blanc xino