CREUETA DEL COLL colla del dimécres

Qué passa si l'aquarel·la li cau una pluja important: