CREUETA DEL COLL (II) colla del dimecres

he de practicar més amb els cotxes