SIGTES dibuixat amb en Joan Curto

Dibuix amb la tablet.
Més de la mitat de les pincellades son del Joan