IL·LUSTRACIONS DOMINICAL DE EL PERIODICO

schets amb aquarel·les