CARRER NOUS BANYS colla del dimecres

panoràmica vertical y detall del carrer