CARRER DE LES DAMES, AL BORN. colla del dimecres

El mateix carrer, 
mirant al nord em va sortit amb colors freds
mirant al sud, em va sortir càlid