POBLE ESPANYOL colla del dimécres

la segona pintura, un francés em va preguntar pel preu 
i em va dir que anava a preguntar-li a la seva “femme’.


No va tornar