PUEBLO ESPAÑOL colla del dimecres

Un lloc mot potent per practicar amb el pincell, 
pero sense fer cap canya (3,5 €)