TORRE DE LES AIGÜES 1850


Inspirat amb una foto d'un llibre del poblenou